Přihlásit

Panelová diskuse Unie: Justice má být ve střehu před populismem

Unie státních zástupců a Soudcovská unie uspořádaly 23. května v pražské Werichově vile panelovou diskusi na téma Právník v nejisté době. V debatě moderované novinářem Jindřichem Šídlem se panelisté Lenka Bradáčová, Jan Kysela, Zdeněk Kühn a Jan Kuklík zamýšleli nad rolí právníků, kteří dnes ve visegrádském regionu mnohdy čelí nestabilní politické a společenské situaci.

Podle čestné prezidentky Unie a vrchní státní zástupkyně v Praze Lenky Bradáčové nese každý právník svůj díl odpovědnosti za celkový stav a měl by si včas všímat varovných signálů ve společnosti, které mohou ohrozit demokratický právní stát. Těmi je například populistická a nepodložená kritika práce justice. Profesor Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jan Kysela hovořil o rychle se měnícím “motorizovaném právu”, které je laikům nesrozumitelné, avšak právníci by v něm vždy měli hledat hodnotový smysl a nebýt “chodícími etalony právnického cynismu”. Podle Jana Kysely by u nás byla obtížně realizovatelná maďarská cesta k ovládnutí justice, volební a ústavní systém v České republice by bylo těžké změnit. Jako pravděpodobnější se proto jeví polská cesta – podřízení konkrétních institucí politické moci. Soudce Nejvyššího správního soudu Zdeněk Kühn upozornil na aktuální útoky na soudce ze strany prezidenta USA, polské vládní strany Právo a spravedlnost i politiků v Rusku či Maďarsku. Z mezinárodních srovnání vychází, že česká justice je společně se Slovinskem v nejlepší kondici v celém postkomunistickém regionu, třebaže její důvěryhodnost mohou narušit některé dlouho se vlekoucí kauzy. Děkan Právnické fakulty UK Jan Kuklík poznamenal, že v dnešní době těžko můžeme čekat vojenský puč, spíš lze očekávat jakési pomalé sklouzávání k autoritářství, u kterého lze jen těžko poznat rozhodující moment. Znakem nastupujícího autoritářství je delegitimizace oponenta – útoky na justici, novináře a zpravodajské služby. Vše výše uvedené v České republice již nastalo. Dále popsal, jak vypadají dnešní studenti práv a jak fakulta usiluje o „ideálního absolventa“.

Po skončení měli návštěvníci možnost komentované prohlídky expozice věnované Janu Werichovi, Jiřímu Voskovcovi a Osvobozenému divadlu.

Unie děkuje všem zúčastněným.

Ondřej Šťastný, mluvčí Unie státních zástupců