Přihlásit

Předání cen jednoty českých právníků

Zástupci Unie se zúčastnili akcí Jednoty českých právníků.

Dne 20. 10. 2023 byly ve Vlasteneckém sále Karolina Jednotou českých právníků předány ceny Antonína rytíře Randy. Ty Jednota uděluje jako výraz uznání zásluh na rozvoji demokracie, právní teorie i praxe, zákonodárství a organizování právního života v zemi či práci pro Jednotu. Bronzovou Randovu medaili obdrželi z rukou předsedy JČP JUDr. Pavla Rychetského JUDr. Petr Aulický, advokát; prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., děkan pražské právnické fakulty; JUDr. Jana Jindrová, MBA, advokátka a vedoucí redakce Zpravodaje JČP; JUDr. Tomáš Langášek, LL.M., soudce Nejvyššího správního soudu; JUDr. Kateřina Pavlíková, advokátka. Stříbrnou Randovu medaili obdrželi JUDr. Lubomír Činka, advokát a JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D., předseda Nejvyššího správního soudu.

Téhož dne se také uskutečnil v Karolinu kulatý stůl navazující na obsah sjezdu Jednoty českých právníků týkající se odpovědnosti právníků pořádaný Exekutorskou komorou ČR na téma „Soudní exekutoři – odpovědnost nejenom profesní, ale i společenská, institucionální pojistky jejich nezávislosti’’. Hostem s úvodním příspěvkem byl předseda Nejvyššího správního soudu JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M.

Přílohy ke stažení

IMG 20231024 WA0000 velikost (448 KB)