Přihlásit

Prezident Unie se zúčastnil jednání justiční šestky

Prezident Unie se dne 12. 9. 2023 zúčastnil jednání špiček soudů a státních zastupitelství, tzv. justiční šestky. Jedním z diskutovaných témat byly i neuspokojivé platy pracovníků administrativy a také nutnost zachování rovného přístupu v odměňování, bez ohledu na to, zda se jedná o pracovníka soudu nebo státního zastupitelství. Díky současnému postoji Ministerstva financí je rovné odměňování administrativních pracovníků státního zastupitelství ohroženo, což Unie považuje za nepřijatelné.