Přihlásit

Projev Tomáše Palovského na konferenci o prokuratuře v Polsku

Dne 9. 3. 2018 se v prostorách Institutu politických věd Varšavské univerzity uskutečnila konference „Polská prokuratura 21. století – systémové a procesní výzvy“, pořádaná Sdružením polských prokurátorů Lex Super Omnia. Konference se na pozvání sdružení Lex Super Omnia zúčastnili rovněž zástupci Unie státních zástupců. Mgr. Tomáš Palovský, Ph.D. státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství jménem USZ, přednesl na konferenci níže uvedený projev, ve kterém shrnul současnou situaci justice v Polsku a vyjádřil podporu krokům pořádajícího sdružení.

Vážené dámy a pánové, drahé kolegyně a kolegové prokurátoři!

V listopadu roku 2015, což je již poměrně dávno, jsem si v souvislosti s událostmi týkajícími se polského Ústavního soudu poprvé položil otázku, jak tohle dopadne. Tušil jsem, že podobné až „revoluční“ události mohu očekávat i v oblasti obecného soudnictví a prokuratury.

Máme počátek března 2018, toto úterý došlo k ukončení funkce části členů Zemské rady soudnictví, v dubnu nastane personální „čistka“ polského Nejvyššího soudu a stejnou otázku – co bude dále s polskou justicí, si kladu stále. S trochou odvahy vnějšího pozorovatele si troufám tvrdit, že se – ať už bude u vlády kdokoli – nedočkáte zřejmě nějakého návratu k modelu roku 2015. Nevnímejte to ovšem jako nějakou smuteční řeč cizince nad rakví polské justice, prostě dojde k nějaké změně – ale to nutně neznamená, že to bude zrovna „dobrá změna“. Nemohu se ubránit pocitu, že stávající společenské paradigma odchází a jen se čeká, jaké paradigma jej nahradí. A na to si odpovědět netroufám. Ale buďte optimisté, myslím, že s Vaší historickou zkušeností není důvod propadat skepsi.

Systém české justice v sobě obsahuje obdobná rizika, jako tomu je zde – funkční období státních zástupců a soudců lze zkrátit prostým zákonem, neexistují žádná pravidla jmenování a významnou roli v personální oblasti hraje ministr spravedlnosti. Naposledy se tento deficit projevil v tom, že ministr přímo definoval interním předpisem celý proces výběru budoucích soudců a předsedům krajských soudů sdělil, že se ani nemají obtěžovat s tím mu navrhovat jiné kandidáty, než ty, kteří splňují podmínky jím vydaného právního aktu. Já netvrdím, že ten předpis nepodporuje transparentnost a že je obsahově špatný, ale o to zde nejde. Nejinak tomu je u státního zastupitelství – i zde má velký díl pravomoci moc výkonná. Není sice možné – bez změny ústavy – soustavu „předělat“ tak, že by jí přímo řídil člen vlády, ale pravomoc vlády odvolat nejvyššího státního zástupce kdykoli bez odůvodnění je v porovnání s jinými zeměmi EU specifická. Nemyslete si tedy, že by české státní zastupitelství bylo nějak ideální – nemáme kariérní řád, pravidla výběru státních zástupců se zvykově různí region od regionu, vedoucí posty jsou prakticky „na doživotí“ a celkově lze oblast spojenou s lidskými zdroji považovat za ne zcela transparentní. Ale pokud jde o systém jako takový – z hlediska plnění působnosti veřejné žaloby, opuštění monocentrického modelu prokuratury před téměř 25 lety se ukázalo jako správné.

Jakkoli plně respektuji, že současný stav je výsledkem plně svrchované vůle polského lidu, vyjádřené v demokratických volbách, nemůže mě jako právníka a člena vrcholného orgánu justičního systému nechat chladným to, že se změny v polském justičním systému provádějí takovým způsobem, který je legitimně nejen polskými, ale i evropskými a vlastně i světovými autoritami označován za nekonstituční, realizovaný mimo rámec „pravidel hry“, která si Polsko zvolilo po pádu nedemokratického režimu. Unie SZ, stejně jak to učinila minulý rok v Brně, opětovně vyjadřuje podporu krokům Sdružení polských prokurátorů Lex Super Omnia, které činí na obranu a podporu takového systému veřejné žaloby, který obsahuje dostatečné právní záruky bránící ovlivňování jeho fungování ze strany politické reprezentace.

Vnímáme, že v záplavě nových témat se prokuratura ze zájmu polských médií nutně vytrácí, a proto je taková podpora zvlášť důležitá. Nemyslíme si, že názory Sdružení Lex Super Omnia sdílí jen velmi malá část prokurátorů, v dnešní situaci může být velmi složité vyjádřit své názory a chápeme, že se řada žalobců možným konfliktům s nadřízenými raději vyhne.

Možná si řeknete, nás, tedy Čechů se to netýká. Domnívám se, že slova „to je Vaše věc“ jsou nesmírně nebezpečná. V dnešním propojeném světě se Polsko, nikoli v pozitivním smyslu, může stát avantgardou, tavícím kotlem budoucích podob systémů trestní justice v zemích, které nemají – jak je vidět – dostatečně zažité mechanismy demokratického právního státu. Ponechá-li mimopolská právnická veřejnost to, co se nyní děje v Polsku bez povšimnutí a bez reakce, může se jednoho dne ocitnout ve stejné situaci. V rámci EU totiž více než kdy jindy platí to, že si každý stát může dovolit totéž, co jinému státu stručně řečeno „projde“. Být na Vašem místě – nechtěl bych se jednoho dne probudit ve státě, kde je vše podřízeno vůli nadpoloviční většiny, a věřím, že zejména polské soudy, byť jsou a budou v nelehké situaci, zůstanou nadále garantem demokratického právního státu, a že se otázkám spojeným s nezávislostí veřejné žaloby budou ve větší míře zaobírat zejména orgány Evropské unie a Rady Evropy.

Jménem Unie státních zástupců chci poděkovat Sdružení Lex Super Omnia, že v těchto časech, kdy v Polsku není komfortní být v opozici, prosazují celoevropsky sdílené standardy fungování veřejné žaloby.

Děkuji Vám za pozornost.