Přihlásit

Stanovisko Unie ke kárné žalobě ministryně Marie Benešové na Radku Pavlišovou v takzvané kauze Postoloprty

Unie státních zástupců se s vědomím státní zástupkyně Radky Pavlišové a jejího kárného obhájce Pavla Uhla seznámila s kárnou žalobou ministryně spravedlnosti Marie Benešové na jmenovanou státní zástupkyni v případu trestního stíhání komunálních politiků v takzvané kauze Postoloprty.

Unie státních zástupců považuje toto kárné řízení za zásadně významné i proto, že kárná žaloba ministra spravedlnosti na státního zástupce je v praxi ojedinělým krokem. Na základě všech skutečností, které o dané trestní věci konstatují kárná žalobkyně a kárně žalovaná, má Unie státních zástupců za to, že kárná žaloba je nedůvodná. Pokud byli obvinění usvědčování znaleckým posudkem, přičemž v době skončení vyšetřování žádný jiný posudek neexistoval, je podání obžaloby zcela standardním krokem a v souladu s trestním řádem. Výrazná změna důkazní situace v řízení před soudem je věcí zcela jinou a nelze ji klást za vinu státní zástupkyni. Dovozování kárné odpovědnosti za podání obžaloby a za právní názor je v rozporu s dosavadní judikaturou kárného soudu a Unie státních zástupců jej považuje za výrazné ohrožení úlohy veřejné žaloby v trestním procesu. Jeho důsledkem by mohlo být vyvolání strachu z podání obžaloby u státních zástupců a znemožnění toho, aby o vině a trestu za trestné činy rozhodoval nezávislý soud tak, jak to vyžaduje Ústava. Stranou ponecháváme otázku, zda v konkrétním případě již byla nebo nebyla promlčena kárná odpovědnost státní zástupkyně.

Se souhlasem kárně žalované i jejího obhájce zveřejňujeme v příloze kárnou žalobu a vyjádření kárně žalované. S argumenty Radky Pavlišové se plně ztotožňujeme.

Výkonný výbor Unie státních zástupců, 7. listopadu 2019

Přílohy ke stažení

Kárný návrh velikost (5 MB)
Replika velikost (298 KB)