Přihlásit

Unie státních zástupců si zvolila nové vedení. Funkci prezidenta Unie získal Tomáš Foldyna

Unie státních zástupců na dnešním shromáždění zástupců sekcí v prostorách kláštera Želiv zvolila nové vedení pro roky 2023 až 2026. Do funkce prezidenta byl  zvolen Mgr. Tomáš Foldyna, státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství.

Vedení Unie tvoří:

prezident Mgr. Tomáš Foldyna, Sekce při Okresním státním zastupitelství v Břeclavi,

I. viceprezident JUDr. Adam Borgula, Sekce při Justičním areálu na Míčánkách,
II. viceprezident Mgr. Pavel Raček Sekce Plzeňská.

členové Výkonného výboru:

JUDr. Michal Basík, Sekce při Nejvyšším státním zastupitelství,
JUDr. Adam Borgula, Sekce při Justičním areálu na Míčánkách,
Mgr. Petr Hořín, Sekce Ještědská,
Mgr. Petr Lužný, Sekce při Krajském státním zastupitelství v Brně,
Mgr. Jiřina Navrátilová, Sekce při Okresním státním zastupitelství v Ostravě,
Mgr. Dušan Ondráček, Sekce Krkonošská,
JUDr. Josef Pacovský, Sekce Severočeská,
Mgr. Pavel Raček, Sekce Plzeňská,
Mgr. Ing. Jan Scholle, Sekce při Justičním areálu Na Míčánkách,
Mgr. Ondřej Šrámek, Sekce Hanácká,
JUDr. Petra Vítková, Sekce Středočeská.

 

V Praze dne 13. dubna 2023