Přihlásit

Unie ve Sněmovně podpořila posílení ústavní role státního zastupitelství

Mluvčí a člen výkonného výboru Unie státních zástupců Ondřej Šťastný se 4. září 2019 zúčastnil jednání Stálé komise Poslanecké sněmovny pro Ústavu, jehož tématem bylo posílení postavení veřejné žaloby v Ústavě. Debatu, které se vedle poslanců zúčastnili i náměstek nejvyššího státního zástupce Jiří Pavlík a náměstek ministryně spravedlnosti Michal Franěk, iniciovala předsedkyně komise Kateřina Valachová. Diskutován byl návrh na vyčlenění státního zastupitelství do samostatné hlavy Ústavy, druhá změna by pak spočívala v tom, že k přijetí zákona o státním zastupitelství je třeba, aby byl schválen Poslaneckou sněmovnou a Senátem.

Zástupce Unie vyjádřil návrhu podporu s tím, že ústavní osamostatnění státního zastupitelství by mělo nepochybně i symbolický význam, neboť současné zařazení pod moc výkonnou může některé politiky svádět k představě, že nejvyšší státní zástupce je podřízeným ministra spravedlnosti a řadoví státní zástupci jsou obdobou ministerských úředníků. Je třeba připomenout, že česká ústavní úprava státního zastupitelství nepatří k obvyklým, ve světě se můžeme setkat se zařazením veřejné žaloby pod moc soudní či právě s její samostatností. V rozpravě zazněly různé pohledy poslanců na činnost státního zastupitelství. Ústavní komise bude o návrhu dále jednat.