Přihlásit

Viceprezident Unie státních zástupců Adam Bašný je právníkem roku

Je nám velkou ctí, že první viceprezident Unie státních zástupců Adam Bašný získal ocenění Právník roku 2020/2021 v kategorii trestního práva, které převzal na galavečeru v pátek 27. května. Kolega je státním zástupcem se specializací na organizovaný zločin, terorismus, korupční trestnou činnost a na úkony skrytého vyšetřování. Profesní dráhu začal na nižších stupních státního zastupitelství, kde osvědčil svou osobní integritu, odvahu a zájem na řádném a nezávislém fungování veřejné žaloby, a to i v době, kdy to nebylo vůbec snadné. Devět let pak pracoval na pozici prvního náměstka vrchní státní zástupkyně v Praze. Prosadil průlomovou myšlenku, aby jednání bojovníků na straně proruských separatistických republik na Ukrajině bylo kvalifikováno jako zločin teroristického útoku, kteroužto kvalifikaci soudy plně akceptují. Od roku 2021 působí jako evropský pověřený žalobce nově vzniklého Úřadu evropského veřejného žalobce v Lucemburku, a podílí se tak na vzniku zcela nového orgánu veřejné žaloby. Kolegovi Adamu Bašnému gratulujeme.

Videozáznam celého galavečera je dostupný zde: https://advokatnidenik.cz/2022/05/27/rodina-drzitelu-titulu-pravnik-roku-se-rozroste-o-10-pravnickych-osobnosti/
Podrobné informace o soutěži Právník roku najdete zde: https://www.pravnikroku.cz/

Ondřej Šťastný
viceprezident a tiskový mluvčí Unie státních zástupců