Přihlásit

Advokátní komora šíří o kauze údajného „přepadení“ advokáta nepravdy

Vedení České advokátní komory v minulých měsících opakovaně veřejně napadlo státní zástupkyni v Kroměříži Petru Duškovou za to, že v soudní síni „přepadla“ advokáta, protiprávně mu odňala advokátní spis a bezprecedentním způsobem tak narušila právo obviněného na obhajobu. Advokátní komora žádala, aby proti státní zástupkyni bylo zahájeno kárné řízení. Nadřízená státní zástupkyně následně celou věc prošetřila, přičemž získala podrobná vyjádření od osob, které byly v jednací síni přímými svědky předmětné situace.

Prokázalo se, že věc se ve skutečnosti odehrála zcela jinak, než jak ji představitelé České advokátní komory líčili. Při soudním jednání, během kterého k incidentu došlo, sdělila obviněná, že složka (plastové pouzdro) s písemnými materiály patří přímo jí, na tyto listiny opakovaně odkazovala a pracovala s nimi jako se svými poznámkami. Zcela zjevně tedy vůbec nešlo o advokátní spis. Obhájce zprvu ani nijak neprotestoval proti odnětí listin a námitku, že má jít o jeho advokátní spis, poprvé vznesl až poté, co státní zástupkyně složku vrátila zpět obviněné.

Ve věci zcela zjevně nedošlo k žádnému „přepadení advokáta“ ani k přetahování se o advokátní spis, jak zcela mylně uvádí Česká advokátní komora. Jednání státní zástupkyně sice vykazovalo určité procesní nedostatky, které jsou aktuálně řešeny státním zastupitelstvím, ale ani to nedává zástupcům České advokátní komory právo šířit o věci zcela nepravdivé a dehonestující informace. Zbývá jen doufat, že Česká advokátní komora přizná své pochybení a z takového neakceptovatelného jednání vyvodí vůči svým členům patřičné důsledky.

V příloze si každý může přečíst anonymizovaný dopis krajského státního zástupce v Brně Jana Sladkého předsedovi České advokátní komory Vladimíru Jirouskovi, kde je celý případ podrobně rozebrán. Dopis byl zveřejněn na základě zákona o svobodném přístupu k informacím na Infodesce Krajského státního zastupitelství v Brně.

Výkonný výbor Unie státních zástupců, 24.01.2019

Přílohy ke stažení

Dopis Sladký velikost (784 KB)