Přihlásit

Vyjádření Výkonného výboru USZ k tzv. depenalizační novele

Unie státních zástupců zaslala Ministerstvu spravedlnosti své připomínky k ministerskému návrhu tzv. depenalizační novely tr. předpisů. Přesto, že se s ideou revize právní úpravy trestání Unie ztotožňuje, považuje za stěžejní, aby přijaté změny byly koncepční a reflektovaly zásadu, že za trestný čin náleží spravedlivý trest. Uplatnila proto konkrétní připomínky k řadě navrhovaných změn, které by dle jejího přesvědčení pachatele nejzávažnějších trestných činů nepřiměřeným způsobem privilegovaly. Konkrétní připomínky jsou dostupné na https://www.uniesz.cz/pripominky-k-navrhovanym-zmenam-trestnich-predpisu/

Unie je rovněž připravena aktivně diskutovat o zavedení prvků zásady oportunity do trestních procesních předpisů se současným zohledněním práva na účinné vyšetřování. Zásadně však odmítla zavedení obecného soudního přezkumu odložení věci či zastavení trestního stíhání státním zástupcem, jak je navrhováno.

Trestní řízení s pečlivě vyváženými právy, povinnostmi a odpovědností jednotlivých subjektů stojí na zákonném, výlučném oprávnění státního zástupce coby strany nesoucí důkazní břemeno rozhodovat o postavení či nepostavení konkrétní osoby před soud. Navrhovaná ingerence soudu by byla bezprecedentním popřením této tzv. obžalovací zásady. Vzhledem k současně zaváděnému přezkumu těchto rozhodnutí Nejvyšším státním zastupitelstvím, a to jak z vlastní iniciativy, tak ke stížnosti poškozeného, je duplicitní soudní přezkum nejen nesystémový, ale také zcela nepotřebný. K plnění takovýchto úkolů je státního zastupitelství určeno a proto i materiálně a odborně vybaveno.