Přihlásit

Informace k platům administrativních pracovníků ve státním zastupitelství

Unie státních zástupců považuje za vhodné vyjádřit se k aktuálním mediálním zprávám o tom, že někteří vedoucí funkcionáři soudů dohodli se zástupci vlády zvýšení současných neúnosně nízkých platů administrativních pracovníků v soudnictví. Je třeba konstatovat, že k uvedenému jednání nebyli přizváni představitelé státního zastupitelství, neúčastnila se jej ani Soudcovská unie. Kancelářští zaměstnanci státního zastupitelství jsou na tom platově srovnatelně, ne-li o něco hůře, než jejich kolegové na soudech. Je proto nezbytné, aby se zvýšení platů týkalo i jich. Výkonný výbor Unie státních zástupců věc intenzivně řeší, přičemž prezident USZ Jan Lata je v průběžném kontaktu s nejvyšším státním zástupcem a osloví rovněž ministry spravedlnosti a financí.

Aktuálně zpracováváme připomínky k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, a požadujeme, aby tam, kde mají být činnosti vykonávané administrativními pracovníky soudů zařazeny do vyšších platových tříd, bylo shodně postupováno i u administrativních pracovníků státních zastupitelství. Samozřejmě se však jedná pouze o dílčí aspekt celé problematiky.

Výkonný výbor Unie státních zástupců, 16. listopadu 2022