Stanoviska a vyjádření

Unie státních zástupců si je vědoma nesnadné ekonomické situace v zemi, zaviněné především přetrvávající pandemií Covid-19. Nic proto nenamítala proti zmrazení platů státních zástupců a soudců po celý rok 2021, které považovala za projev solidarity. Plánuje-li však nyní vláda nikoli pouze zmrazit, ale od února 2022 dokonce fakticky snížit platy…

Užitečné informace

Upozorňujeme členy Unie, že byla sjednána nová smlouva o pojištění odpovědnosti státních zástupců za škodu způsobenou při výkonu funkce. Pro celoroční pojištění je nutno uhradit pojistné do 17. 1. 2022. Podrobný návod je umístěn v neveřejné části webu, odkaz vlevo na hlavní stránce v kategorii nepřehlédněte nebo přímo pod níže uvedeným…

Pozvánky, upozornění a zprávy z akcí

Unie státních zástupců má tu čest účastnit se příprav Právnického sjezdu, jehož slavná tradice sahá až do roku 1904 a je spojena se jménem význačného profesora Antonína Randy. Na základě Memoranda, kterým se jednotlivé právnické komory a spolky v čele s Jednotou českých právníků zavázaly ke spolupráci, bylo přijato rozhodnutí…

Mezinárodní styky a spolupráce

Členka Výkonného výboru a předsedkyně Vzdělávací komise Unie státních zástupců Petra Vítková přednášela na CEELI Institute Prague pro kolegy z Ukrajiny k tématu praní špinavých peněz a zajišťování majetku. Akce se konala v rámci programu podpory vzdělávání právních profesionálů zemí střední a východní Evropy v oblasti boje se závažnou hospodářskou…

Nejvyšší orgán Unie státních zástupců, Shromáždění zástupců sekcí, na zasedání v Praze dne 23. září 2021 projednal koncepční programové texty Výkonného výboru Unie, týkající se požadovaných změn v personálních otázkách veřejné žaloby. Ty počítají s významnými novinkami jako je zavedení výběrových řízení a pevných funkčních období pro vedoucí státní zástupce…

Pozvánky, upozornění a zprávy z akcí

Unie státních zástupců uspořádala ve dnech 16. a 17. září 2021 na půdě Justiční akademie v Kroměříži seminář „Oceňování majetku v trestním řízení“. Své příspěvky přednesli státní zástupci Zdeněk Matula a Petr Dobeš z Vrchního státního zastupitelství v Praze a soudní znalci Vladimír Keller a Martin Mikyska. Stručný písemný záznam…