Stanoviska a vyjádření

Pavel Zeman strávil ve funkci nejvyššího státního zástupce nejdéle ze všech, více než deset let. S jeho érou zůstane spojeno výrazné posílení důvěryhodnosti i sebevědomí státního zastupitelství a za to mu patří poděkování. S ohledem na současnou nestabilní společenskou a politickou situaci však načasování jeho rezignace nepovažuji za šťastné. Jan…

Stanoviska a vyjádření

Unie státních zástupců vnímá dnes mediálně prezentované úmysly ministryně Marie Benešové jako další z jejích stupňujících se útoků vůči nejvyššímu státnímu zástupci a soustavě státního zastupitelství. Ministr spravedlnosti má právo po prošetření všech okolností podat kárný návrh na kteréhokoli státního zástupce. Pokud má být důvodem vystupování nejvyššího státního zástupce v kauze…

Stanoviska a vyjádření

Vzhledem k povaze právních otázek, nastolených ve věci žalobkyně JUDr. Tamary Kornasové proti žalovanému Krajskému státnímu zastupitelství v Ostravě, vedené před Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. 16 Co 86/2020, a jejich významu pro postavení a výkon funkce všech státních zástupců České republiky, předkládá tímto Unie státních zástupců rozbor postavení státních zástupců, a…

Unie státních zástupců uzavřela prostřednictvím svého prezidenta dne 9. února 2021 Memorandum o součinnosti s nejvyšším státním zástupcem, oběma vrchními státními zástupci a všemi krajskými státními zástupci. Jeho cílem je stanovení pravidel pro vzájemnou spolupráci a konzultaci v otázkách společného zájmu, týkajících se organizace a správy státního zastupitelství, vzdělávání a etických aspektů…

Stanoviska a vyjádření

Ústavní soud vyhlásil včerejšího dne nález, kterým zrušil část volebního zákona. Unie státních zástupců respektuje právo každého na svobodu vyjadřování, a to včetně kritiky soudních rozhodnutí. Ale i svoboda vyjadřování má své limity, které je třeba zachovávat. Se značným znepokojením jsme zaznamenali výroky ministryně spravedlnosti Marie Benešové do médií, která…