Pozvánky, upozornění a zprávy z akcí

V loňském roce se Unie podílela na uspořádání obnoveného Sjezdu českých právníků na téma Právníci – odpovědnost nejen profesní, ale i společenská, institucionální pojistky jejich nezávislosti. Z příspěvků přednesených na tomto sjezdu jednotlivými zástupci profesních komor a spolků byl vydán sborník. Jeho elektronickou verzi, která byla právě publikována, Vám tímto…

Ostatní

Po delší nemoci zemřel dne 9. února 2023 ve věku 63 let náš milý kolega JUDr. Ondřej Šmelhaus. Patřil mezi třináct „otců zakladatelů“, kteří v roce 1995 tvořili přípravný výbor nově vznikající Unie státních zástupců. Významným způsobem se tak zasloužil o zrod našeho profesního spolku. V Unii později působil jako…

Pozvánky, upozornění a zprávy z akcí

Unie státních zástupců ve spolupráci se Soudcovskou unií uspořádala ve dnech 14. a 15. listopadu 2022 na půdě Justiční akademie v Kroměříži svou tradiční konferenci, tentokrát na téma Ochrana informací v přípravném řízení. Program otevřel Jaroslav Spurný, přední investigativní novinář z týdeníku Respekt, který nastínil principy své práce s daty…

Stanoviska a vyjádření

Unie státních zástupců považuje za vhodné vyjádřit se k aktuálním mediálním zprávám o tom, že někteří vedoucí funkcionáři soudů dohodli se zástupci vlády zvýšení současných neúnosně nízkých platů administrativních pracovníků v soudnictví. Je třeba konstatovat, že k uvedenému jednání nebyli přizváni představitelé státního zastupitelství, neúčastnila se jej ani Soudcovská unie.…