Pozvánky, upozornění a zprávy z akcí

Ve čtvrtek 18. 5. jednali zástupci justice včetně prezidenta USZ s ministrem spravedlnosti a vedením ministerstva. Pan ministr potvrdil v minulém týdnu představenou změnu úpravy platů soudců a státních zástupců. Současně byl projednán návrh úpravy kárných řízení s tím, že v nově navrženém dvojinstančním řízení budou v kárných senátech zastoupeni…

Pozvánky, upozornění a zprávy z akcí

Nově zvolené vedení USZ se setkalo s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem a jeho náměstky Radomírem Daňhelem a Antonínem Stanislavem. Po úvodním nastínění směřování USZ byly diskutovány aktuální problémy, zejména platy státních zástupců a zaměstnanců státního zastupitelství, novela zákona o státním zastupitelství, zákona o řízení ve věcech soudců a státních zástupců…

Pozvánky, upozornění a zprávy z akcí

Unie státních zástupců na dnešním shromáždění zástupců sekcí v prostorách kláštera Želiv zvolila nové vedení pro roky 2023 až 2026. Do funkce prezidenta byl  zvolen Mgr. Tomáš Foldyna, státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství. Vedení Unie tvoří: prezident Mgr. Tomáš Foldyna, Sekce při Okresním státním zastupitelství v Břeclavi, I. viceprezident JUDr. Adam Borgula,…

Stanoviska a vyjádření

Vzhledem k dnes publikovaným informacím považujeme za nutné poskytnout kolegyni Petře Lastovecké prostor k jejímu níže uvedenému vyjádření. Petře Lastovecké vyjadřujeme plnou podporu. Vyjádření Petry Lastovecké k článku v Právu ze dne 24.3.2023 Informace, které se nyní pohybují ve veřejném prostoru a týkají se mého soukromého života, jsou natolik citlivé,…