Stanoviska a vyjádření

Prezidium Unie státních zástupců dnes zaslalo dopis vedení Asociace ukrajinských prokurátorů, ve kterém vyjadřuje hlubokou podporu našim ukrajinským kolegům, všem jejich spoluobčanům a svobodné, suverénní a nezávislé Ukrajině. Ruský vojenský útok na tuto zemi popírá veškerá pravidla civilizovaného světa. Sounáležitost s Ukrajinou není jen bojem o ni, ale o budoucnost…

Pozvánky, upozornění a zprávy z akcí

Unie státních zástupců, reprezentovaná prezidentem Janem Latou a viceprezidenty Adamem Bašným a Ondřejem Šťastným, dne 8. února 2022 jednala s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem a jeho náměstky. Unie podporuje plány ministerstva na zavedení funkčních období vedoucích státních zástupců a obsazování těchto postů formou výběrových řízení. Shoda panuje rovněž na zavedení…

Pozvánky, upozornění a zprávy z akcí

Unie státních zástupců pořádá ve dnech 2. a 3. února 2022 na půdě Justiční akademie mediální školení zaměřené na vystupování státních zástupců před kamerou. Za účasti profesionálního reportéra a kameramana zkoušíme modelové situace televizní žurnalistiky. Na semináři předávají své zkušenosti též mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý a mluvčí Unie…

Stanoviska a vyjádření

Unie státních zástupců lituje, ze Senát Parlamentu ČR dnes nevyhověl návrhům dvou vlastních výborů (Ústavně-právního a Hospodářského) na zamítnutí zákona, snižujícího platy státních zástupců a soudců. V důsledku toho, že se Senát nebude návrhem zákona zabývat a prezident republiky avizoval svůj podpis, vstoupí předpis v platnost. Vzhledem k tomu, že…

Stanoviska a vyjádření

Unie státních zástupců si je vědoma nesnadné ekonomické situace v zemi, zaviněné především přetrvávající pandemií Covid-19. Nic proto nenamítala proti zmrazení platů státních zástupců a soudců po celý rok 2021, které považovala za projev solidarity. Plánuje-li však nyní vláda nikoli pouze zmrazit, ale od února 2022 dokonce fakticky snížit platy…