Pozvánky, upozornění a zprávy z akcí

Chystaná změna zákona o státním zastupitelství byla hlavním tématem dnešní schůzky vedení Unie státních zástupců s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou. Prezident Unie Jan Lata zdůraznil, že má-li dojít k posílení nezávislosti veřejné žaloby, je třeba, aby se její postavení v zákoně co nejvíce přiblížilo soudům. Pokud má soudní moc většinu ve…

Stanoviska a vyjádření

Unie státních zástupců vznáší vůči novele zákona o státním zastupitelství, předkládané v současnosti ministerstvem spravedlnosti, následující čtyři zásadní výhrady: 1) Nelze akceptovat, aby ministr spravedlnosti jmenoval většinu (tři z pěti) členů komisí vybírajících vedoucí státní zástupce,v situaci, kdy je to opět on, kdo následně tyto vedoucí státní zástupce jmenuje do funkce.…

Pozvánky, upozornění a zprávy z akcí

Unie státních zástupců a Soudcovská unie uspořádaly 23. května v pražské Werichově vile panelovou diskusi na téma Právník v nejisté době. V debatě moderované novinářem Jindřichem Šídlem se panelisté Lenka Bradáčová, Jan Kysela, Zdeněk Kühn a Jan Kuklík zamýšleli nad rolí právníků, kteří dnes ve visegrádském regionu mnohdy čelí nestabilní…

Unie v médiích

Prezident Unie státních zástupců Jan Lata v České televizi hovořil o situaci v justici v čase výměny ministra spravedlnosti. Státní zastupitelství je podle něj v dobré kondici, žalobci se nebojí pouštět do komplikovaných kauz a přesto cca 95 % obžalovaných odchází od soudu s odsuzujícím rozsudkem. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman zvládá svou funkci velmi dobře,…

Pozvánky, upozornění a zprávy z akcí

Ve dnech 12.-13. května se uskutečnila studijní cesta patnáctičlenné výpravy Unie státních zástupců do polského Krakowa. Hlavním odborným programem cesty bylo páteční setkání se zástupci tří významných institucí, spojených s polskou justicí. Nejprve jsme navštívili Krajský soud v Krakowě, kde jsme kromě prohlídky nové budovy soudu byli přijati místopředsedou Mieczysławem Potejkem a…

Pozvánky, upozornění a zprávy z akcí

Výkonný výbor Unie státních zástupců se na půdě Justiční akademie v Kroměříži setkal k dvoudennímu jednání s vedením slovenské Rady prokurátorů. Tématem prvního setkání tohoto druhu byla diskuse o úloze stavovských organizací veřejných žalobců v obou zemích a výměna zkušeností. Zatímco česká Unie je soukromoprávním spolkem s dobrovolným členstvím, slovenská…