Stanoviska a vyjádření

Unie státních zástupců považuje za vhodné vyjádřit se k aktuálním mediálním zprávám o tom, že někteří vedoucí funkcionáři soudů dohodli se zástupci vlády zvýšení současných neúnosně nízkých platů administrativních pracovníků v soudnictví. Je třeba konstatovat, že k uvedenému jednání nebyli přizváni představitelé státního zastupitelství, neúčastnila se jej ani Soudcovská unie.…

Stanoviska a vyjádření

Unie státních zástupců plně podporuje aktuální prohlášení Soudcovské unie a předsedů soudů, upozorňující na naprosto neuspokojivé platové poměry administrativních pracovníků v justici (zaměstnanců kanceláře, kteří nejsou státními zástupci ani soudci). Platy, pohybující se hluboko pod průměrem veřejného sektoru, vážně ohrožují řádné fungování státního zastupitelství a soudnictví. Unie státních zástupců na…

Pozvánky, upozornění a zprávy z akcí

Exkluzivním hostem debatního večera Unie státních zástupců ve Werichově vile na pražské Kampě byl ve čtvrtek 6. října 2022 místopředseda Vrchního soudu v Praze a emeritní místopředseda Mezinárodního trestního soudu JUDr. Robert Fremr. Nejen na pozadí současné války na Ukrajině hovořil o svých zkušenostech s mezinárodními tribunály a o aktuální…

Pozvánky, upozornění a zprávy z akcí

Člen Výkonného výboru Unie státních zástupců Jan Scholle se dne 16. září 2022 zúčastnil Sympozia Stálé konference českého práva na téma „Home office – právní a společenské souvislosti“, konaného v Praze. Jeho příspěvek se týkal práce z domova (tzv. home office) v prostředí justice. Přednesl výsledky ankety konané mezi státními…

Stanoviska a vyjádření

Na jmenování soudcem neexistuje ani při splnění všech zákonných podmínek právní nárok. V demokratickém právním státě však nelze tolerovat osobně motivované, účelové jednání prezidenta republiky, kterému ústava svěřila jmenování soudců na návrh vlády. JUDr. Marek Bodlák nejenže splnil veškeré požadavky, které zákon pro jmenování soudcem vyžaduje, ale jde o zkušeného…

Pozvánky, upozornění a zprávy z akcí

Je nám ctí, že jsme mohli finančně podpořit vydání knihy o státním zástupci Františku Doleželovi (1900-1972). Náš kolega prokázal vysokou morální integritu a osobní statečnost, když jako státní zástupce v Olomouci řešil pokus o atentát na tři nekomunistické ministry (tzv. Krčmaňská aféra). Za to jej po komunistickém převratu…

1 3 4 5 6 7 33