Stanoviska a vyjádření

Vedení České advokátní komory v minulých měsících opakovaně veřejně napadlo státní zástupkyni v Kroměříži Petru Duškovou za to, že v soudní síni „přepadla“ advokáta, protiprávně mu odňala advokátní spis a bezprecedentním způsobem tak narušila právo obviněného na obhajobu. Advokátní komora žádala, aby proti státní zástupkyni bylo zahájeno kárné řízení. Nadřízená…

Užitečné informace

Upozorňujeme členy Unie, že byla sjednána nová smlouva o pojištění odpovědnosti státních zástupců za škodu způsobenou při výkonu funkce. Pro celoroční pojištění je nutno uhradit pojistné do 15. 1. 2019. Podrobný návod je umístěn v neveřejné části webu, odkaz vlevo na hlavní stránce v kategorii nepřehlédněte nebo přímo pod níže uvedeným odkazem.…

Pozvánky, upozornění a zprávy z akcí

Unie státních zástupců uspořádala 6. prosince 2018 v Praze seminář na téma kárné odpovědnosti státních zástupců. Cílem bylo zhodnocení dosavadní kárné judikatury a diskuse o kladech a záporech současné podoby kárného řízení. Na semináři vystoupili předseda kárného senátu Jiří Palla, přísedící Martin Mikyska, náměstek nejvyššího státního zástupce Jiří Pavlík, kárný žalobce…