Přihlásit

Unie odmítá výroky poslance Martina Plíška

Unie státních zástupců považuje za nezbytné ohradit se proti slovům poslance Martina Plíška, předsedy sněmovní komise k únikům z policejních spisů. Martin Plíšek v dnešním rozhovoru pro Pražský deník mimo jiné řekl: „Mapujeme hlavně to, jak je zabezpečeno nakládání s informacemi z vyšetřovacích spisů, jaké jsou pojistky proti jejich vynášení. Do budoucna by zřejmě bylo vhodné legislativně posílit kontrolu státního zastupitelství. (…) Můj osobní poznatek zatím je, že je třeba umocnit vnější kontrolu státního zastupitelství. Kontrolní mechanismy u policie byly posíleny, advokátní komora má vůči advokátům svoje nástroje, takže slabé místo vidím u soustavy státního zastupitelství, kde by se z pozice soudní nebo parlamentní moci mohl zvýšit dohled nad jejím fungováním i pokud jde o neoprávněné nakládání s vyšetřovacími spisy.“

Je nepřijatelné, aby někdo bez jakýchkoli důkazů naznačoval, že ze státního zastupitelství nezákonně unikají informace z trestních věcí. Slova o kontrole státního zastupitelství ze strany soudů či parlamentu jsou naprostým nepochopením zakotvení veřejné žaloby v českém ústavním systému a postavení státního zástupce v trestním řízení.

Poslanec Martin Plíšek je patrně s reorganizací policie spokojen. Není však zřejmé, proč a priori důvěřuje vnitřním kontrolním mechanismům v advokátní komoře a nedůvěřuje vnitřní kontrole ve státním zastupitelství. Je to přitom právě státní zastupitelství, které v nedávné době v případech trestního stíhání jedné pražské státní zástupkyně či kárného stíhání státního zástupce v Olomouci jasně ukázalo, že nezákonné nakládání s informacemi je schopno samo rázně řešit.

Unie státních zástupců považuje za alarmující, že jen několik měsíců po usnesení tak zvané „Blažkovy komise“ k reorganizaci policie někdo z poslanců opět žádá výraznější kontrolu veřejné žaloby ze strany ostatních subjektů veřejné moci, aniž by pro to předložil jakékoli věcné důvody. Netřeba přitom chodit příliš daleko, abychom viděli, k jak tragickým důsledkům mohou takové snahy vést. Polská zkušenost by měla být v tomto ohledu velkým varováním.

Výkonný výbor Unie státních zástupců

3.8.2017