Přihlásit

Vyjádření Unie ke změnám předpisů trestního práva a organizace justice ve Slovenské republice

Historická zkušenost, včetně té československé, nás učí, že překotné změny legislativy bez náležité odborné a politické diskuse mohou mít nedozírné negativní důsledky. Unie státních zástupců proto se znepokojením vnímá zásadní změny předpisů v oblasti trestního práva a organizace justice, které schválila Národní rada SR, a vyslovuje obavu, aby v jejich důsledku nebyla ohrožena probíhající trestní řízení a jejich výsledky.