Přihlásit

Vyjádření Unie státních zástupců k novele zákona o státním zastupitelství

Unie státních zástupců kvituje dnes Poslaneckou sněmovnou přijatou novelu zákona o státním zastupitelství, ačkoliv jsou změny, na rozdíl od původních ambicí, spíše dílčí. Pozitivní změnou jsou zákonem předpokládané důvody pro odvolání nejvyššího státního zástupce vládou a stanovení funkčních období vedoucích státních zástupců. Unie dlouhodobě prosazuje výraznější omezení možnosti opakování funkčních období vedoucího státního zástupce. V této souvislosti by pak přicházelo v úvahu přijetí delších funkčních období vedoucích státních zástupců, zejména u nejvyššího státního zástupce. Tyto změny však v novele obsaženy nejsou. Unie bude i nadále legislativní proces tohoto návrhu sledovat.