Přihlásit

Vyjádření Výkonného výboru k aktuální diskusi o trestání

Unie státních zástupců ke kauze sexuálního zneužívání aktuálně diskutované v médiích uvádí, že soucítí s oběťmi této závažné trestné činnosti, jejíž pachatelé způsobují obětem neodčinitelné újmy často s následky na celý život.

Současně je důležité podotknout, že i dle analýzy Legal Data Hub z června 2023 se trestání za znásilnění v ČR nevymyká realitě trestání v jiných evropských státech.

Věříme, že krajský soud v diskutované věci své rozhodnutí včetně uloženého trestu přesvědčivě odůvodní.

Kontrolu justice ze strany veřejnosti vnímáme dlouhodobě jako přínosnou a potřebnou. V obecné rovině rozhodnutí ukládající trest, který je veřejností vnímán jako nespravedlivý, může vyvolat diskuzi vedoucí ke změnám v oblasti trestání. Varujeme však před unáhlenými obecnými závěry činěnými na základě jednotlivých případů.

Unie státních zástupců je připravena se diskusí o trestání v České republice aktivně zúčastnit.