Procházení:Pozvánky, upozornění a zprávy z akcí

Pozvánky, upozornění a zprávy z akcí

Vážené dámy, vážení pánové,   přijměte prosím naše pozvání na Právnický ples, tradiční vrchol společenské sezony právnické obce, jehož kořeny sahají až do roku 1871. Ples je pořádán Spolkem českých právníků Všehrd ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy. Právnický ples je místem pro setkání vrcholných osobností napříč všemi kulturními…

1 5 6 7