Procházení:Pozvánky, upozornění a zprávy z akcí

Pozvánky, upozornění a zprávy z akcí

Unie státních zástupců přijala pozvání Spolku českých právníků Všehrd, aby představila profesi státního zástupce v rámci akce pod názvem Cyklus právnických profesí. Dne 10. 5. 2017 vystoupil na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy první viceprezident USZ Mgr. Petr Hořín, který posluchačům z řad studentů i veřejnosti představil obsahovou náplň činnosti veřejné žaloby v…

Pozvánky, upozornění a zprávy z akcí

Prezident Unie státních zástupců Jan Lata zasedl v porotě studentské soutěže Právnický debatní turnaj, v níž zástupci ze šesti českých a slovenských právnických fakult diskutovali ke stanoveným tématům, které se týkaly možnosti udělení trestu smrti a otázky, zda výše peněžitého trestu má být relativní k majetkovým poměrům pachatele. Finále se uskutečnilo na…

Pozvánky, upozornění a zprávy z akcí

Vážené dámy, vážení pánové,   přijměte prosím naše pozvání na Právnický ples, tradiční vrchol společenské sezony právnické obce, jehož kořeny sahají až do roku 1871. Ples je pořádán Spolkem českých právníků Všehrd ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy. Právnický ples je místem pro setkání vrcholných osobností napříč všemi kulturními…

1 4 5 6