Procházení:Pozvánky, upozornění a zprávy z akcí

Pozvánky, upozornění a zprávy z akcí

Na vztahy mezi policií, státním  zastupitelstvím, soudy a advokáty se zaměřila letošní konference Unie státních zástupců, která se uskutečnila ve dnech 30. a 31. října na půdě Justiční akademie v Kroměříži. Konference se konala ve spolupráci se Soudcovskou unií. Náměstek nejvyššího státního zástupce Jiří Pavlík pohovořil na téma role státního zástupce…

Pozvánky, upozornění a zprávy z akcí

Prezident Unie Jan Lata se zúčastnil schůzky zástupců právnických profesí dne 25. září 2017 v pražské Werichově vile, kde za Unii podepsal společné memorandum o spolupráci. V něm se mimo jiné zavázali vyvíjet úsilí k naplňování Zásad etického chování právníků, které vytvořila Jednota českých právníků. „Dosud jsem postrádal neutrální fórum, kde by se…

Pozvánky, upozornění a zprávy z akcí

Únorové usnesení Poslanecké sněmovny, kterým vyzvala vládu k omezení pravomocí státních zástupců, bylo hlavním tématem semináře, který 2. června 2017 na půdě Sněmovny uspořádala Unie státních zástupců pod záštitou Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny. Název zněl Postavení státního zástupce v trestním řízení. „Státní zástupci jsou od okamžiku, kdy se dotkli…

Pozvánky, upozornění a zprávy z akcí

Viceprezidentka Unie státních zástupců Dita Havlínová se dne 30. 5. 2017 zúčastnila odborné diskuze k tématu „Trestný čin znásilnění ve světle Istanbulské úmluvy“, konané na Právnické fakultě UK v Praze, pořádané právnickou fakultou a společností proFem-centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s. Předmětem odborné diskuse byly otázky kompatibility trestného činu znásilnění…

Pozvánky, upozornění a zprávy z akcí

Unie státních zástupců přijala pozvání Spolku českých právníků Všehrd, aby představila profesi státního zástupce v rámci akce pod názvem Cyklus právnických profesí. Dne 10. 5. 2017 vystoupil na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy první viceprezident USZ Mgr. Petr Hořín, který posluchačům z řad studentů i veřejnosti představil obsahovou náplň činnosti veřejné žaloby v…

Pozvánky, upozornění a zprávy z akcí

Prezident Unie státních zástupců Jan Lata zasedl v porotě studentské soutěže Právnický debatní turnaj, v níž zástupci ze šesti českých a slovenských právnických fakult diskutovali ke stanoveným tématům, které se týkaly možnosti udělení trestu smrti a otázky, zda výše peněžitého trestu má být relativní k majetkovým poměrům pachatele. Finále se uskutečnilo na…

Pozvánky, upozornění a zprávy z akcí

Vážené dámy, vážení pánové,   přijměte prosím naše pozvání na Právnický ples, tradiční vrchol společenské sezony právnické obce, jehož kořeny sahají až do roku 1871. Ples je pořádán Spolkem českých právníků Všehrd ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy. Právnický ples je místem pro setkání vrcholných osobností napříč všemi kulturními…