Pozvánky a upozornění

Vážené dámy, vážení pánové,   přijměte prosím naše pozvání na Právnický ples, tradiční vrchol společenské sezony právnické obce, jehož kořeny sahají až do roku 1871. Ples je pořádán Spolkem českých právníků Všehrd ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy. Právnický ples je místem pro setkání vrcholných osobností napříč všemi kulturními…

Ostatní

Unie státních zástupců ČR se rozhodla přispět k záchraně hrobu významného právníka, profesora trestního práva, zakladatele Čs. společnosti pro právo trestní a též státního zástupce a soudce JUDr. Augusta Miřičky. Vyjádřila tím též podporu samotnému projektu Adopce významných hrobů, neboť uchovávání a připomínání památky zesnulých osobností, které se významným způsobem…