Pozvánky, upozornění a zprávy z akcí

Na vztahy mezi policií, státním  zastupitelstvím, soudy a advokáty se zaměřila letošní konference Unie státních zástupců, která se uskutečnila ve dnech 30. a 31. října na půdě Justiční akademie v Kroměříži. Konference se konala ve spolupráci se Soudcovskou unií. Náměstek nejvyššího státního zástupce Jiří Pavlík pohovořil na téma role státního zástupce…

Pozvánky, upozornění a zprávy z akcí

Prezident Unie Jan Lata se zúčastnil schůzky zástupců právnických profesí dne 25. září 2017 v pražské Werichově vile, kde za Unii podepsal společné memorandum o spolupráci. V něm se mimo jiné zavázali vyvíjet úsilí k naplňování Zásad etického chování právníků, které vytvořila Jednota českých právníků. „Dosud jsem postrádal neutrální fórum, kde by se…

Užitečné informace

S ohledem na termín blížících se voleb do poslanecké sněmovny zaměřil výkonný výbor Unie státních zástupců svou pozornost na to, jaké změny pro soustavu státního zastupitelství a justice jako celku, lze od nové politické reprezentace očekávat. Ve věci byl proto vypracován dokument shrnující konkrétní návrhy uvedené v předvolebních programech relevantních politických subjektů.…