Pozvánky, upozornění a zprávy z akcí

Únorové usnesení Poslanecké sněmovny, kterým vyzvala vládu k omezení pravomocí státních zástupců, bylo hlavním tématem semináře, který 2. června 2017 na půdě Sněmovny uspořádala Unie státních zástupců pod záštitou Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny. Název zněl Postavení státního zástupce v trestním řízení. „Státní zástupci jsou od okamžiku, kdy se dotkli…

Pozvánky, upozornění a zprávy z akcí

Viceprezidentka Unie státních zástupců Dita Havlínová se dne 30. 5. 2017 zúčastnila odborné diskuze k tématu „Trestný čin znásilnění ve světle Istanbulské úmluvy“, konané na Právnické fakultě UK v Praze, pořádané právnickou fakultou a společností proFem-centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s. Předmětem odborné diskuse byly otázky kompatibility trestného činu znásilnění…

Stanoviska a vyjádření

Unie státních zástupců považuje za nutné reagovat na výroky bývalého ministra spravedlnosti a nynějšího poslance za ODS Pavla Blažka, který na jednání Poslanecké sněmovny dne 10. 5. 2017 prohlásil, že „špičky státního zastupitelství se staly závislými na hnutí ANO“ a kritizoval orgány činné v trestním řízení za to, že neprovedly domovní…