Procházení:Stanoviska a vyjádření

Stanoviska a vyjádření

Unie státních zástupců považuje za nutné reagovat na výroky bývalého ministra spravedlnosti a nynějšího poslance za ODS Pavla Blažka, který na jednání Poslanecké sněmovny dne 10. 5. 2017 prohlásil, že „špičky státního zastupitelství se staly závislými na hnutí ANO“ a kritizoval orgány činné v trestním řízení za to, že neprovedly domovní…

Stanoviska a vyjádření

Prezident Unie státních zástupců Jan Lata v dopise ministru spravedlnosti z 10. dubna 2017 vyjádřil podporu iniciativě kancelářských pracovníků z obvodu Městského státního zastupitelství v Praze, kteří upozorňují na velice nízké platy administrativy a žádají jejich zvýšení. Unie státních zástupců se domnívá, že situaci je třeba řešit, protože získat kvalitní zaměstnance administrativy ochotné pracovat…

Stanoviska a vyjádření

Unie státních zástupců (USZ) na volebním shromáždění v Benešově ve dnech 30. a 31. března 2017 zvolila nové vedení pro roky 2017-2020.

V pořadí šestým prezidentem jediného stavovského sdružení státních zástupců a právních čekatelů se stal Jan Lata z Nejvyššího státního zastupitelství. „Mým zásadním úkolem je vysvětlovat veřejnosti roli státního zástupce…

Stanoviska a vyjádření

Unie státních zástupců se znepokojením zaznamenala legislativní návrhy, s nimiž přišla vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k reorganizaci policie. Navrhované změny ve svém souhrnu popírají roli státního zástupce v trestním procesu, kde je „pánem přípravného řízení“ a garantem zákonnosti postupu policie. Jde o nepochopitelné a nesystémové vyjádření nedůvěry v řádné fungování…

Stanoviska a vyjádření

Účast státních zástupců a právních čekatelů státního zastupitelství v televizních soutěžích a volnočasových pořadech není podle názoru Etické komise v rozporu s pravidly profesní etiky státních zástupců ani § 24 zákona o státním zastupitelství. Etická komise však apeluje na všechny státní zástupce i právní čekatele státního zastupitelství, aby vždy odpovědně a důkladně…