Procházení:Stanoviska a vyjádření

Stanoviska a vyjádření

Unie státních zástupců považuje za vhodné alespoň krátce věcně reagovat na některá nepravdivá a zavádějící vyjádření redaktora webu Česká justice Petra Dimuna, zveřejněná v jeho komentáři z 20. srpna. Úvodem je třeba konstatovat, že ač jmenovaný brojí proti závěrům výzkumu Agentury FOCUS o neprofesionalitě a neserióznosti webu Česká justice, svým…

Stanoviska a vyjádření

V návaznosti na probíhající veřejnou diskusi Unie státních zástupců vypracovala odborné stanovisko k otázce, zda může být jmenována nejvyšším státním zástupcem osoba, která nevykonává ke dni jmenování funkci státního zástupce. Jednoznačným závěrem tohoto stanoviska je, že tuto možnost současná právní úprava nepřipouští. Stanovisko Unie zaslala na vědomí ministryni spravedlnosti a…

Stanoviska a vyjádření

Stanovisko Unie státních zástupců České republiky k návrhu zákona poslance Andreje Babiše, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1228)

Stanoviska a vyjádření

Pavel Zeman strávil ve funkci nejvyššího státního zástupce nejdéle ze všech, více než deset let. S jeho érou zůstane spojeno výrazné posílení důvěryhodnosti i sebevědomí státního zastupitelství a za to mu patří poděkování. S ohledem na současnou nestabilní společenskou a politickou situaci však načasování jeho rezignace nepovažuji za šťastné. Jan…

Stanoviska a vyjádření

Unie státních zástupců vnímá dnes mediálně prezentované úmysly ministryně Marie Benešové jako další z jejích stupňujících se útoků vůči nejvyššímu státnímu zástupci a soustavě státního zastupitelství. Ministr spravedlnosti má právo po prošetření všech okolností podat kárný návrh na kteréhokoli státního zástupce. Pokud má být důvodem vystupování nejvyššího státního zástupce v kauze…

Stanoviska a vyjádření

Vzhledem k povaze právních otázek, nastolených ve věci žalobkyně JUDr. Tamary Kornasové proti žalovanému Krajskému státnímu zastupitelství v Ostravě, vedené před Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. 16 Co 86/2020, a jejich významu pro postavení a výkon funkce všech státních zástupců České republiky, předkládá tímto Unie státních zástupců rozbor postavení státních zástupců, a…

Stanoviska a vyjádření

Ústavní soud vyhlásil včerejšího dne nález, kterým zrušil část volebního zákona. Unie státních zástupců respektuje právo každého na svobodu vyjadřování, a to včetně kritiky soudních rozhodnutí. Ale i svoboda vyjadřování má své limity, které je třeba zachovávat. Se značným znepokojením jsme zaznamenali výroky ministryně spravedlnosti Marie Benešové do médií, která…

Stanoviska a vyjádření

Dne 15 ledna 2021 prokurator krajowy  Bogdan Święczkowski (šéf nejvyššího stupně prokuratury podřízený generálnímu prokurátorovi) rozhodl o dočasném přidělení 10 prokurátorů na dobu šesti měsíců do jiných prokuratur, nacházejících se ve vzdálenosti od 200 do 500 km od místa jejich bydliště. Rozhodnutí o dočasném přidělení bylo vydáno a doručeno dotčeným…

Stanoviska a vyjádření

Unie státních zástupců považuje za nutné deklarovat, že není možno mlčet v situaci, kdy byla veřejnost seznámena s čestným prohlášením a dalšími tvrzeními Mgr. Jana Czernina, která se týkají i jednání nejvyššího státního zástupce JUDr. Pavla Zemana v souvislosti s majetkovými vztahy a zájmy jiných soukromých subjektů. Nejvyšší státní zástupce…

Stanoviska a vyjádření

Unie státních zástupců České republiky již delší dobu se zájmem a znepokojením sleduje situaci kolem nezávislosti justice v sousedním Polsku. V této souvislosti považuje za nutné upozornit na nedávné rozhodnutí kárného kolegia (Izba Dyscyplinarna) Nejvyššího soudu Polské republiky z 18. listopadu, kterým byla odebrána trestní imunita soudci varšavského krajského soudu, Igorovi…