Procházení:Stanoviska a vyjádření

Stanoviska a vyjádření

Vzhledem k povaze právních otázek, nastolených ve věci žalobkyně JUDr. Tamary Kornasové proti žalovanému Krajskému státnímu zastupitelství v Ostravě, vedené před Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. 16 Co 86/2020, a jejich významu pro postavení a výkon funkce všech státních zástupců České republiky, předkládá tímto Unie státních zástupců rozbor postavení státních zástupců, a…

Stanoviska a vyjádření

Ústavní soud vyhlásil včerejšího dne nález, kterým zrušil část volebního zákona. Unie státních zástupců respektuje právo každého na svobodu vyjadřování, a to včetně kritiky soudních rozhodnutí. Ale i svoboda vyjadřování má své limity, které je třeba zachovávat. Se značným znepokojením jsme zaznamenali výroky ministryně spravedlnosti Marie Benešové do médií, která…

Stanoviska a vyjádření

Dne 15 ledna 2021 prokurator krajowy  Bogdan Święczkowski (šéf nejvyššího stupně prokuratury podřízený generálnímu prokurátorovi) rozhodl o dočasném přidělení 10 prokurátorů na dobu šesti měsíců do jiných prokuratur, nacházejících se ve vzdálenosti od 200 do 500 km od místa jejich bydliště. Rozhodnutí o dočasném přidělení bylo vydáno a doručeno dotčeným…

Stanoviska a vyjádření

Unie státních zástupců považuje za nutné deklarovat, že není možno mlčet v situaci, kdy byla veřejnost seznámena s čestným prohlášením a dalšími tvrzeními Mgr. Jana Czernina, která se týkají i jednání nejvyššího státního zástupce JUDr. Pavla Zemana v souvislosti s majetkovými vztahy a zájmy jiných soukromých subjektů. Nejvyšší státní zástupce…

Stanoviska a vyjádření

Unie státních zástupců České republiky již delší dobu se zájmem a znepokojením sleduje situaci kolem nezávislosti justice v sousedním Polsku. V této souvislosti považuje za nutné upozornit na nedávné rozhodnutí kárného kolegia (Izba Dyscyplinarna) Nejvyššího soudu Polské republiky z 18. listopadu, kterým byla odebrána trestní imunita soudci varšavského krajského soudu, Igorovi…

Stanoviska a vyjádření

Unie státních zástupců na dnešním shromáždění zástupců sekcí v Praze zvolila nové vedení pro roky 2020 až 2023. Do funkce prezidenta byl znovu zvolen Jan Lata, státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství. „Mým hlavním cílem ve druhém funkčním období je hájit nezávislé postavení státního zastupitelství a bránit jej před nedůvodnými tlaky,“…

Stanoviska a vyjádření

Zarząd Unii Prokuratorów w Republice Czeskiej życzy dużo sił, wytrwałości oraz osobistej odwagi tym prokuratorom i sędziom, którzy bronią podstawowe wartości demokratycznego państwa prawa. Výkonný výbor Unie státních zástupců České republiky přeje mnoho sil, vytrvalosti a osobní odvahy těm polským prokurátorům a soudcům, kteří brání základní hodnoty demokratického právního státu.…

Stanoviska a vyjádření

Soudcovská unie České republiky a Unie státních zástupců České republiky vyjadřují plnou podporu polským soudcům a prokurátorům, kteří se v sobotu 11. ledna ve Varšavě zúčastní protestního Pochodu tisíce talárů. Naši kolegové tím upozorní na stoupající tlak ze strany současné polské vlády směřující k odstranění nezávislosti justice a na hrozící destrukci…

Stanoviska a vyjádření

Není porušením § 24 odst. 6 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ani pravidel profesní etiky, je-li státní zástupce držitelem živnostenského oprávnění. Porušením uvedeného ustanovení by mohl být teprve výkon výdělečné činnosti vykonávané na základě takového oprávnění. Lektorská činnost je činností pedagogickou, a proto není porušením § 24 odst.…

Stanoviska a vyjádření

Unie státních zástupců se s vědomím státní zástupkyně Radky Pavlišové a jejího kárného obhájce Pavla Uhla seznámila s kárnou žalobou ministryně spravedlnosti Marie Benešové na jmenovanou státní zástupkyni v případu trestního stíhání komunálních politiků v takzvané kauze Postoloprty. Unie státních zástupců považuje toto kárné řízení za zásadně významné i proto,…