Procházení:Stanoviska a vyjádření

Stanoviska a vyjádření

Unie státních zástupců se znepokojením zaznamenala legislativní návrhy, s nimiž přišla vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k reorganizaci policie. Navrhované změny ve svém souhrnu popírají roli státního zástupce v trestním procesu, kde je „pánem přípravného řízení“ a garantem zákonnosti postupu policie. Jde o nepochopitelné a nesystémové vyjádření nedůvěry v řádné fungování…

Stanoviska a vyjádření

Účast státních zástupců a právních čekatelů státního zastupitelství v televizních soutěžích a volnočasových pořadech není podle názoru Etické komise v rozporu s pravidly profesní etiky státních zástupců ani § 24 zákona o státním zastupitelství. Etická komise však apeluje na všechny státní zástupce i právní čekatele státního zastupitelství, aby vždy odpovědně a důkladně…

Stanoviska a vyjádření

Etická komise Unie státních zástupců se zabývala otázkou souladu členství státního zástupce ve správní radě obecně prospěšné společnosti Transparency International – ČR, o.p.s. s pravidly profesní etiky státních zástupců a zejména dikcí § 24 zákona o státním zastupitelství. Jelikož názor členů Etické komise nebyl jednotný, nemohla proto komise přijmout v souladu s čl.…

Stanoviska a vyjádření

Členství státních zástupců v Rotary klubech není podle názoru Etické komise v rozporu s pravidly profesní etiky státních zástupců ani dikcí § 24 zákona o státním zastupitelství. Etická komise však apeluje na všechny státní zástupce, aby vždy odpovědně a důkladně zvažovali, jak samotnou účast v různých spolcích a klubech, tak své veřejné projevy spojené…