Procházení:Stanoviska a vyjádření

Stanoviska a vyjádření

Účast státních zástupců a právních čekatelů státního zastupitelství v televizních soutěžích a volnočasových pořadech není podle názoru Etické komise v rozporu s pravidly profesní etiky státních zástupců ani § 24 zákona o státním zastupitelství. Etická komise však apeluje na všechny státní zástupce i právní čekatele státního zastupitelství, aby vždy odpovědně a důkladně…

Stanoviska a vyjádření

Etická komise Unie státních zástupců se zabývala otázkou souladu členství státního zástupce ve správní radě obecně prospěšné společnosti Transparency International – ČR, o.p.s. s pravidly profesní etiky státních zástupců a zejména dikcí § 24 zákona o státním zastupitelství. Jelikož názor členů Etické komise nebyl jednotný, nemohla proto komise přijmout v souladu s čl.…

Stanoviska a vyjádření

Členství státních zástupců v Rotary klubech není podle názoru Etické komise v rozporu s pravidly profesní etiky státních zástupců ani dikcí § 24 zákona o státním zastupitelství. Etická komise však apeluje na všechny státní zástupce, aby vždy odpovědně a důkladně zvažovali, jak samotnou účast v různých spolcích a klubech, tak své veřejné projevy spojené…

Stanoviska a vyjádření

Pořádání výstav či vernisáží uměleckých děl vedoucími státními zástupci při příležitosti tradičního předvánočního setkání státních zástupců a přátel vedoucího státního zástupce v budovách a z prostředků státního zastupitelství ve spolupráci s podnikatelskými subjekty, které velmi často vystupují v trestním řízení dozorovaném soustavou státního zastupitelství v postavení poškozených, oznamovatelů či osob jinak zúčastněných na trestním řízení,…

Stanoviska a vyjádření

Pokud Mgr. Věra Nováková otevřeným dopisem adresovaným ministru spravedlnosti České republiky vyjádřila znepokojení nad úvahami o případném dalším funkčním zařazení JUDr. Renaty Vesecké po jejím avizovaném odvolání z funkce nejvyšší státní zástupkyně České republiky, s ohledem na nestandardní situaci, v níž se státní zastupitelství již po dlouhou dobu nachází, nejednala…

1 4 5 6