Procházení:Stanoviska a vyjádření

Stanoviska a vyjádření

Pořádání výstav či vernisáží uměleckých děl vedoucími státními zástupci při příležitosti tradičního předvánočního setkání státních zástupců a přátel vedoucího státního zástupce v budovách a z prostředků státního zastupitelství ve spolupráci s podnikatelskými subjekty, které velmi často vystupují v trestním řízení dozorovaném soustavou státního zastupitelství v postavení poškozených, oznamovatelů či osob jinak zúčastněných na trestním řízení,…

Stanoviska a vyjádření

Pokud Mgr. Věra Nováková otevřeným dopisem adresovaným ministru spravedlnosti České republiky vyjádřila znepokojení nad úvahami o případném dalším funkčním zařazení JUDr. Renaty Vesecké po jejím avizovaném odvolání z funkce nejvyšší státní zástupkyně České republiky, s ohledem na nestandardní situaci, v níž se státní zastupitelství již po dlouhou dobu nachází, nejednala…

1 4 5 6